Utvärdering av åtgärder mot höga partikelhalter

2017-06-21

Sedan 2011 pågår ett särskilt arbete i Stockholm för att minska PM10-halterna i staden. Insatserna omfattar främst dammbindning med CMA (kalciummagnesiumacetat) och vakuumsugning med en kraftig, torr vakuumsugningsmaskin. Arbetet har successivt förändrats baserat på den uppföljning som gjorts efter varje vintersäsong. Denna rapport sammanfattar effekter på partikelhalter och vägdammsförråd av de åtgärder som Stockholms stad utfört under vintersäsongen 2015–2016 och diskuterar hur åtgärderna ytterligare kan förbättras. Miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10 klarades vintersäsongen 2015–2016 för tredje året i rad i Stockholm.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Rapporten “Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm – Utvärdering av vintersäsongen 2015-2016″