SLB-analys deltar i forskningsprojektet SMURBS

2017-10-05

SLB-analys kommer att bidra till ett europeiskt Horizon 2020-projekt inom ramen för programmet ERA-planet (http://www.era-planet.eu/). Projektet kallas SMURBS (SMart URBan Solutions for air quality, disasters and city growth) och har som övergripande mål att bidra till att öka samhällets motståndskraft mot effekter av luftföroreningar, katastrofer, migration och andra faktorer som följer av urban tillväxt. Läs mer under Forskningsprojekt > SMURBS.