Se resultat av bullermätningar

2017-02-27

Nu ligger resultat i realtid från de fasta bullermätningarna på Sveavägen och i Observatorielunden i Stockholms innerstad ute på hemsidan. Under rubrikerna Mätdata-Buller ovan kan man till exempel lyssna på inspelade korta ljudfiler med höga bullernivåer (markeras med noter i diagrammen). Senare kommer även historiska bullerdata att läggas ut, ända från starten 1999. Stockholms stads långa mätserier av buller på samma platser är unika i världen. Det går också att se dessa bullerdata i appen ”NS Stakeholder”.