Nya mätningar i Eskilstuna

2017-12-07

Under 2018 kommer SLB-analys att för Östra Sveriges Luftvårdsförbund mäta luftkvalité i urban bakgrund på Alvar Myrdals gata i Eskilstuna. Parametrarna som mäts är bland annat NO2, NOx, PM10 och PM2,5. Stationen är placerad i taknivå för att mäta i urban bakgrundsmiljö, syftet är bla. att förbättra underlaget för kartläggning av halter av luftföroreningar.

Eskilstuna 2017c