Ny mätstation på Sankt Eriksgatan i Stockholm

2017-12-12

Vid årsskiftet startar SLB-analys upp en ny mätstation på Sankt Eriksgatan i Stockholm, mellan Rörstrandsgatan och Torsgatan. Den nya mätstationen kommer ersätta den mätstation som nu står på Norrlandsgatan nära korsningen med Kungsgatan. Anledningen till bytet är att stationen vid Norrlandsgatan ofta blev påkörd vilket ledde till långa perioder med bortfall av data.

Stationen är på plats och testmätningar av PM10, PM2.5, NOx och NO2 har startat. Efter nyår kommer data från Sankt Eriksgatan att visas på Luften idag. I samband med detta avslutas mätningarna på Norrlandsgatan.

sankteriksgatan