Ny mätstation på Sankt Eriksgatan i Stockholm

2017-12-12

Vid årsskiftet startas en ny mätstation på Sankt Eriksgatan i Stockholm. Den nya mätstationen är belägen mellan Rörstrandsgatan och Torsgatan och kommer att ersätta mätstationen på Norrlandsgatan (nära Kungsgatan). Anledningen till bytet är att stationen vid Norrlandsgatan ofta blev påkörd, vilket ledde till långa perioder med bortfall av mätdata.

Mätdata för partiklar (PM10 och PM2.5) och kväveoxider (NOx och NO2) från Sankt Eriksgatan visas på Luften idag.
sankteriksgatan