Ny mätstation i Solna

2018-12-06

På uppdrag av Solna stad har en ny mätstation installerats vid Råsundavägen 107. Partiklar, PM10 och kvävedioxid, NO2 kommer att mätas under 2019.

Råsundav 107 002

Råsundav 107 007