SLB-analys hänger upp insug till NOx mätningar på Södra Kungsgatan.

Mätningar i Gävle

2015-11-19

Partiklar och kväveoxider kommer att mätas på Södra Kungsgatan i Gävle under år 2016. Mätningarna som utförs åt Gävle kommun påbörjades i slutet av år 2015.

SLB-analys hänger upp insug till NOx mätningar på Södra Kungsgatan.

SLB-analys hänger upp insug till NOx-mätningar på Södra Kungsgatan.

Den nya mätstationen på Södra Kungsgatan i Gävle.

Den nya mätstationen på Södra Kungsgatan i Gävle.