Mätresultat år 2016 inom Luftvårdsförbundet

2017-05-04

I rapporten “Luftkvalitet inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Mätresultat år 2016″ redovisas resultat från förra årets mätningar av luftföroreningar
och meteorologi inom Luftvårdsförbundet.

I rapporten redovisas resultat från följande mätningar i gatunivå:

  • Stockholm (E4/E20 Lilla Essingen)
  • Uppsala (Kungsgatan)
  • Gävle (Södra Kungsgatan)
  • Botkyrka (Hågelbyleden)
  • Södertälje (Turingegatan och Birkakorset)
  • Sollentuna (E4 Häggvik, Ekmans väg, Töjnaskolan och Eriksbergsskolan)

 

Vid mätstationen E4/E20 Lilla Essingen överskreds miljökvalitetsnormen för kvävedioxid till skydd för människors hälsa. I övrigt klarades normvärden för bl.a. kvävedioxid, partiklar (PM10, PM2.5) och marknära ozon (O3). Miljökvalitetsmålet till skydd för människors hälsa klarades inte för kvävedioxid (Stockholm, Uppsala, Gävle, Botkyrka), partiklar, PM10 (Stockholm, Uppsala, Södertälje) och marknära ozon (Stockholm, Norrtälje). I Gävle och Sollentuna klarades miljökvalitetsmålet för partiklar, PM10.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Rapporten “Luftkvalitet inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Mätresultat år 2016″