Mätningarna igång på Hornsgatan

2018-11-09

Sedan början av november är mätningarna på Hornsgatan igång igen, dock med färre instrument.
För närvarande mäts PM10, PM 2.5, partikelantal samt sot.
Mätningarna av kvävedioxider (NO, NOx och NO2) påverkades inte av påkörningen av mätvagnen
och pågick som vanligt under denna period.