Mätningarna igång på Hornsgatan

2018-11-09

Sedan början av november är mätningarna på Hornsgatan igång igen efter påkörningen av mätvagnen, dock med färre instrument än tidigare. För närvarande mäts partiklar, PM10 och PM 2.5, partikelantal samt sot. Mätningarna av kvävedioxider (NO, NOx och NO2) har inte påverkats av påkörningen.