Ny mätstation i Gävle

2017-03-22

SLB-analys har fått i uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund att under 2017 mäta partiklar, PM10 och kvävedioxid, NO2 i Gävle på en plats som är representativ för stadens urbana bakgrund. Mätstationen är placerad ovan tak vid en fastighet på Kyrkgatan. Mätningarna kommer bland annat att ge ett bättre underlag för beräkningar och modeller.

Likadana mätningar pågår på Södra Kungsgatan i Gävle (på uppdrag av Gävle kommun). Mätningar från båda dessa platser visas nu under Luften idag.

IMG_2264
Kranlyft

IMG_2265
Mätstationen på plats