Ny mätstation i Gävle

2017-03-22

SLB-analys har fått i uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund att under 2017 mäta PM10 och NO2 i Gävle på en plats som är representativ för den urbana bakgrunden i staden. Mätstationen är placerad ovan tak på en fastighet längs Kyrkgatan. Mätningarna kommer bland annat att ge ett bättre underlag för beräkningar och modeller.

Likadana mätningar pågår på Södra Kungsgatan i Gävle (på uppdrag av Gävle kommun). Mätningar från båda dessa platser visas nu under Luften idag.

IMG_2264
Kranlyft

IMG_2265
Mätstationen på plats