Luftvårdsförbundet

Luftvårdsförbundet

SLB-analys sköter driften av Östra Sveriges Luftvårdsförbunds luftövervakningssystem. Östra Sveriges Luftvårdsförbund (OSLVF) är en ideell förening som på medlemmarnas uppdrag övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten i fyra län i sydöstra Sverige: Stockholms-, Södermanlands-, Gävleborgs- och Uppsala län. Förbundet har idag 60 medlemsorganisationer, varav 50 är kommuner. Även landsting, forskningsinstitutioner, företag och statliga verk är medlemmar hos luftvårdsförbundet.

Östra Sveriges Luftvårdsförbunds fungerar som inköpscentral och alla medlemmar kan direktavropa SLB-analys till 30 procent lägre timpris.

Aktuella händelser
Regional luftvårdsdag 2016, fredag 23 september (http://www.oslvf.se/regionala-luftvardsdagen/).

Kontakta Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Södermalmsallén 36
Box 38145
100 64 STOCKHOLM
Telefon: 08-58 00 21 01
www.oslvf.se / goran.andersson@oslvf.se
facebook100 twitter100 linkedin100