Fordonsmätningar på Hornsgatan utvärderade

2019-03-26

I en ny rapport analyseras fordonssammansättningen på Hornsgatan utifrån kameraregistreringar hösten 2017. Syftet är att kartlägga vilka fordon som bidrar mest till utsläppen och halterna av kvävedioxid och partiklar och hur bilden har förändrats sedan 2009 då liknande analyser gjordes. Analyserna visar att dieselfordon står för en stor del av utsläppen av kväveoxider och partiklar på Hornsgatan. Vart tionde tungt fordon följde inte bestämmelserna för miljözonen då de var för gamla.

Fordonsmätningar på Hornsgatan år 2017. Fordonstyper, bränslen, euroklasser och utsläpp av kväveoxider och partiklar. Jämförelse med år 2009.

F.lab trfräknare3