Coronaseffekt på luftkvaliteten


Coronavirusets effekt på luftkvaliteten i Stockholm

Coronaviruset påverkar vårt samhälle på många sätt. Den märkbart minskade aktiviteten i våra städer har redan gjort avtryck på luftkvaliteten. Hör Michael Norman, miljöutredare på SLB-analys, i ett inslag om coronavirusets effekt på luftkvaliteten i Stockholm  i vetenskapsradion. Läs även hur antalet dödsfall som orsakas av luftföroreningar påverkas av coronoviruset globalt sett här.

SLB-analys mäter luftkvaliteten på flera platser runtom i Östra Sveriges Luftvårdförbund. På flera av mätstationerna vid innerstadsgatorna har en tydlig minskning i luftföroreningshalter uppmätts till följd av coronavirusets framfart. Graferna nedan visar de uppmätta halterna av kvävedioxid (NO2) under den senaste månaden. På Sveavägen i Stockholm mäts luftkvaliteten på båda sidorna av gatan. De aktuella mätvärdena visar ett medelvärde av uppmätta kvävedioxidhalter från båda sidorna av gatan. Som jämförelse finns genomsnittliga uppmätta halter från vårarna år 2017-2019, som ett 3-årsmedelvärde.
Grafen under “Trafikflöde” visar trafikflödet på Hornsgatan i Stockholm under den senaste veckan. Som jämförelse finns den genomsnittliga trafiken under vårarna år 2017-2019.

För närvarande ligger kommunikationen med trafikräknaren nere och vi arbetar på en lösning.