Coronaseffekt på luftkvaliteten


Covid-19s effekt på luftkvaliteten i Stockholm

Coronaviruset påverkar vårt samhälle på många sätt. Den märkbart minskade aktiviteten i våra städer har redan gjort avtryck på luftkvaliteten. Hör Michael Norman, Miljöutredare på SLB-analys, i ett inslag om Coronavirusets effekt på luftkvaliteten i Stockholm stad i vetenskapsradion. Läs även hur antalet dödsfall orsakat av luftföroreningar påverkas av Coronoviruset globalt sett här.

SLB-analys mäter luftkvaliteten på flera platser runtom i Stockholm stad. På innerstadsgatornas mätstationerna har en skillnad i luftföroreningshalter redan uppmätts till följd av coronavirusets framfart i Stockholm. Graferna under “Hornsgatan” och “Sveavägen” visar de uppmätta halterna av kvävedioxid (NO2) den senaste veckan. På Hornsgatan och Sveavägen mäts luftkvaliteten på båda sidorna av gaturummet. De aktuella mätvärdena visar ett medelvärde av uppmätta kvävedioxidhalter från båda sidorna av gaturummet. Som jämförelse finns genomsnittliga uppmätta halten från vårarna år 2017-2019, ett 3 årsmedelvärde.
Grafen under “Trafikflöde” visar trafikflödet på Hornsgatan under den senaste veckan. Som jämförelse finns den genomsnittliga trafiken under vårarna år 2017-2019.