Avbrott i mätningarna på Hornsgatan

2018-10-19

SLB-analys mätvagn på Hornsgatan blev påkörd onsdagen den 17de. Till följd av detta pågår inga mätningar för närvarande vid mätstationen. I dagsläget finns ingen tidsram för när mätningarna kommer att återupptas men vi jobbar med att få igång mätningar så snart som möjligt.
Olyckan uppmärksammades bland annat av Dagens Nyheter.