SLB·analys logo
Miljökvalitetsnormer 2017
Data från Mora, Vasagatan 11B

Partiklar PM10, dygnsvärden
Antal dygnsvärden över 50 µg/m3 hittills under år 2017 har varit
10 st vid Vasagatan 11B, Mora
Dygnsnorm: Max 35 överskridanden / år.

Partiklar PM2.5, dygnsvärden

Partiklar PM10 och PM2.5, timvärden

Data interaktivt