Rapporter från ITM
Sök bland rapporter:
Utgivare: SLB·analys Luftvårds-
förbundet
ITM Univer-
sitet
Övri-
ga
Samt-
liga
Följande ord måste ingå i rapporterna som ska listas:
Författare:
Antal funna rapporter:28 st
UtgivareBeteckning BeskrivningLogoFilnamnFilstorlek
ITM202:2011 Black carbon – Possibilities to reduce emissions and potential effects  itm2011_202.pdf2065 kB
ITM198:2011 PM10 emission från tysta beläggningar i Stockholmsregionen  Ett projekt genomfört på uppdrag av Trafikverketitm2011_198.pdf664 kB
ITM188:2010 Mätningar och modellberäkningar av NOx-halternas tidsmässiga och rumsliga variationer i Umeå.  Ett projekt genomfört på uppdrag av NaturvårdsverketProjektitm2010_188.pdf4183 kB
ITM192:2009 PM10 emission från betongbeläggning.  Ett projekt genomfört på uppdrag av Vägverketitm2009_192.pdf906 kB
ITM185:2009 Evaluation of air quality dispersion model calculations of concentrations due to emissions from wood burning in residential areas of Gävle, Sweden.  itm2009_185.pdf1205 kB
ITM176:2008 Review of particle number emission factors for residential biomass burning  External link
ITM175:2008 Exposure to particles due to local and non-local sources in Stockholm - Estimates based on modelling and measurements 1997 - 2006.  itm2008_175.pdf2126 kB
ITM172:2007 Kvantifiering av relativa betydelsen av dubbdäck, sandning/saltning och vägmaterial för PM10 halten längs vägarna.  itm2007_172.pdf929 kB
ITM169:2007 Characterisation and source apportionment of particulate matter in two urban areas of Chile.  itm2007_169.pdf1142 kB
ITM168:2007 Bestämning av PM10 – En jämförelse av de vanligaste mätmetoderna använda i Sverige och den europeiska referensmetoden.  itm2007_168.pdf1142 kB
ITM165:2007 PM10 och sot i Sverige.  itm2007_165.pdf2397 kB
ITM164:2007 Betydelsen av bullerreducerande beläggning för partikelemissionerna.  Delrapportitm2007_164.pdf646 kB
ITM153:2007 Relationerna mellan halterna av PM10, PM1 och sot i Sverige.  itm2007_153.pdf673 kB
ITM158:2006 Betydelse av dubbdäck mm för PM10 halterna längs vägarna.  itm2006_158.pdf486 kB
ITM147:2006 Halter och deposition av tungmetaller i Stockholm 2003/2004.  itm2006_147.pdf1104 kB
ITM133:2004 Den småskaliga vedeldningens betydelse för luftkvaliteten i Lycksele och Växjö.  Redovisning av resultat från programmet Utsläpp och luftkvalitet finansierat av Energimyndigheten, 2004itm2004_133.pdf1588 kB
ITM125:2004 Mätningar och beräkningar av vedeldningens påverkan på luftföroreningshalter Del II. Växjö.  Delredovisning av resultat från programmet Biobränsle hälsa och miljöitm2004_125.pdf1868 kB
ITM124:2004 Mätningar och beräkningar av vedeldningens påverkan på luftföroreningshalter Del I. Lycksele.  Delredovisning av resultat från programmet Biobränsle hälsa och miljöitm2004_124.pdf8325 kB
ITM110:2004 Concentrations and sources of PM10 and PM2.5 in Sweden.  itm2004_110.pdf860 kB
ITM118:2003 Metodik för utvärdering av den lokala vedeldningens påverkan på luftkvalitet.  Erfarenheter från BHMitm2003_118.pdf1396 kB
ITM114:2003 Emissioner av partiklar till luften i Stockholm.  itm2003_114.pdf838 kB
ITM100:2002 Comparison of measurement methods for benzene in ambient air.  Field campaigns have been carried out to examine the uncertainty in the measurements of benzene and other VOC's in ambient air. Diffusive sampling and active sampling were compared with an automatic BTX instrument.itm2002_100.pdf840 kB
ITM92:2001 Characterization of particles in Lycksele and Gothenburg.  itm2001_092.pdf445 kB
ITM91:2001 Kartläggning av inandningsbara partiklar i svenska tätorter och identifikation av de viktigaste källorna.  Resultat 1 september 1999 – 31 augusti 2000itm2001_091.pdf1197 kB
ITM90:2001 Cancerframkallande ämnen - Olika källors betydelse för spridningen och förekomsten i Stockholm.  I denna rapport redovisas resultat från forskningsprojektet ''Cancerframkallande ämnen - Olika källors betydelse för spridningen och förekomsten i Stockholm''. Huvudsyftet har varit att öka kunskapen om källorna och förekomsten av cancerframkallande luftföroreningar.itm2001_090.pdf755 kB
ITM61:1997 Emissioner av kolväten från vägtrafik - Analys av mätningar i Söderledstunneln i Stockholm.  I rapporten presenteras resultat från mätningar av flyktiga kolväten och trafikparametrar i Söderledstunneln under december 1995 t o m februari 1996.itm1997_061.pdf229 kB
ITM58:1997 Utvärdering av sotmätningar utförda enligt OECD-metoden.  Resultat från mätningar i Stockholm mars - maj 1996itm1997_058.pdf367 kB
ITM49:1996 Emissioner av kväveoxider och kolmonoxid från trafik - Analys av mätningar från Söderledstunneln.  I rapporten presenteras resultat från mätningar av NOx, CO och trafikparametrar i Söderledstunneln under december 1995 t o m februari 1996.itm1996_049.pdf139 kB