Samtliga rapporter
Sök bland rapporter:
Utgivare: SLB·analys Luftvårds-
förbundet
ITM Univer-
sitet
Övri-
ga
Samt-
liga
Följande ord måste ingå i rapporterna som ska listas:
Författare:
Antal funna rapporter:360 st
UtgivareBeteckning BeskrivningLogoFilnamnFilstorlek
SLB27:2019 Rapportering av modelldata och objektiv skattning av luftkvalitet år 2018 inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds samverkansområde  slb2019_027.pdf509
SLB21:2019 Kvalitetssäkringsprogram  För mätningar och modellberäkningar av luftföroreningarslb2019_021.pdf765
SLB19:2019 Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad, vintersäsongen 2018/2019  slb2019_019.pdf673
SLB17:2019 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2018slb2019_017.pdf4263
ovr13:2019 Association between Mortality and Short-Term Exposure to Particles, Ozone and Nitrogen Dioxide in Stockholm, Sweden  ovr2019_013.pdf3527 kB
SLB12:2019 Luftkvalitet inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund  Mätresultat år 2018slb2019_012.pdf2522
ovr12:2019 Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm 2017-2018  Utvärdering av vintersäsongen 2017–2018ovr2019_012.pdf7000 kB
ovr11:2019 Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm 2016-2017  Utvärdering av vintersäsongen 2016–2017ovr2019_011.pdf13506 kB
ovr10:2019 Cancer Risk Assessment of Airborne PAHs Based on in Vitro Mixture Potency Factors  External link
SLB9:2019 Mätningar av bakgrundshalter NOx, NO2 och NO i Stockholm   slb2019_009.pdf940
ovr9:2019 Indicators of residential traffic exposure: Modelled NOX, traffic proximity, and self-reported exposure in RHINE III  External link
ovr8:2019 Trends in black carbon and size-resolved particle number concentrations and vehicle emission factors under real-world conditions  ovr2019_008.pdf1028 kB
ovr6:2019 Air pollution as a risk factor in health impact assessments of a travel mode shift towards cycling  ovr2019_006.pdf1567 kB
ovr5:2019 Trends in air pollutants and health impacts in three Swedish cities over the past three decades  ovr2019_005.pdf5034 kB
SLB4:2019 Essingeleden, en sammanställning av halter, åtgärder och konsekvenser  Sammanställning av luftföroreningshalter och åtgärder på Essingeleden 2017-2018slb2019_004.pdf1375 kB
ovr4:2019 A Multi-Pollutant Air Quality Health Index (AQHI). Based on Short-Term Respiratory Effects in Stockholm, Sweden  ovr2019_004.pdf2468 kB
SLB3:2019 Bakgrundshalter av partiklar (PM10, PM2,5) och kväveoxider (NOx, NO2) vid Alva Myrdalsgata 5 i Eskilstuna.  slb2019_003.pdf401
ovr3:2019 Impacts on air pollution and health by changing commuting from car to bicycle  ovr2019_003.pdf1191 kB
SLB2:2019 Fordonsmätningar på Hornsgatan år 2017  Fordonstyper, bränslen, euroklasser och utsläpp av kväveoxider och partiklar. Jämförelse med år 2009.slb2019_002.pdf1549
ovr2:2019 Road dust load dynamics and influencing factors for six winter seasons in Stockholm, Sweden  ovr2019_002.pdf4344 kB
ovr1:2019 Optidrift  Optimerad vinter- och barmarksdrift för bättre luftkvalitetovr2019_001.pdf12627 kB
UnivEx1:2019 Evaluation and validation of Copernicus Atmosphere. Monitoring Service regional ensemble forecast of air pollutants and birch pollen in the Stockholm region  Master thesis report 30 HP2001:2uni2019_Ex1.pdf4400 kB
LVF2018:33 Program för samordnad kontroll inom Östra Sveriges luftvårdsförbunds samverkansområde år 2018 - 2020  2001:1lvf2018_033.pdf1,24 MB
LVF2018:23 Luftföroreningar i Östra Sveriges Luftvårdsförbund  UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 20152001:1lvf2018_023.pdf661 kB
LVF2018:22 Luftföroreningar i Östra Sveriges Luftvårdsförbund  UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 20142001:1lvf2018_022.pdf657 kB
LVF2018:21 Rapportering av modelldata och objektiv skattning av luftkvalitet år 2017 inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds samverkansområde  2001:1lvf2018_021.pdf303 kB
LVF2018:14 Luftkvalitet inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Mätresultat år 2017  MÄTRESULTAT ÅR 20172001:1lvf2018_014.pdf4,47 MB
LVF2018:12 Exponering för luftföroreningar inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund  2001:1lvf2018_012.pdf3,25 MB
SLB8:2018 Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2017/2018  Dubbdäcksandelar räknade på rullande trafikslb2018_008.pdf1327 kB
SLB5:2018 Sammanställning av halter partiklar (PM10) och kvävedioxid/kväveoxid (NO2/NOx) i taknivå vid Kyrkogatan 4 i Gävle  Halter PM10 och NO2/NOx vid Kyrkogatan 4 i Gävle år 2017slb2018_005.pdf1028 kB
SLB4:2018 Trafikomläggning och ny hårdare asfalt på Folkungagatan, Stockholm  Mätningar och beräkningar av NO2 och PM10slb2018_004.pdf352 kB
SLB3:2018 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2017slb2018_003.pdf6531 kB
ovr1:2018 On particulate emissions from moving trains in a tunnel enviroment  ovr2018_001.pdf1213 kB
LVF2017:25 Program för samordnad kontroll inom Östra Sveriges luftvårdsförbunds samverkansområde år 2017-2019  2001:1lvf2017_025.pdf2,8 MB
SLB11:2017 Luftkvalitetsberäkningar för kontroll av miljökvalitetsnormer  Modeller, emissionsdata, osäkerheter och jämförelser med mätningarslb2017_011.pdf2108 kB
SLB10:2017 Inverkan av bullerreducerande asfalt på PM10-halter och emissioner längs E4  Utvärdering av mätningar under 2017slb2017_010.pdf1459 kB
LVF2017:7 Luftkvalitet inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund  MÄTRESULTAT ÅR 20162001:1lvf2017_007.pdf4,3 MB
ovr6:2017 Health Impact of PM10, PM2.5 and Black Carbon Exposure Due to Different Source Sectors in Stockholm, Gothenburg and Umea, Sweden  External link
SLB4:2017 Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2016/2017  Dubbdäcksandelar räknade på rullande trafikslb2017_004.pdf880 kB
SLB3:2017 Fossilfri fordonsflotta i Stockholm  – betydelse för luftkvalitet och hälsaslb2017_003.pdf2817 kB
ovr3:2017 Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm. Utvärdering av vintersäsongen 2015–2016  VTI Report, 928ovr2017_003.pdf8811 kB
SLB2:2017 Ombordmätningar av partiklar och koldioxid i X60B förarhytter  slb2017_002.pdf1479 kB
ovr2:2017 Particles in road and railroad tunnel air  Sources, properties and abatement measuresExternal link
SLB1:2017 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2016slb2017_001.pdf5609 kB
UnivEx1:2017 Examensrapport.  Reduktion av luftburna partiklar PM10 i Södertälje centrum – en utvärdering av åtgärderExamensrapport 1997-09-24uni2017_Ex1.pdf5162 kB
LVF2016:32 Kartläggning av luftföroreningshalter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun  SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO2) år 20152001:1lvf2016_032.pdf691 kB
LVF2016:22 Luftföroreningar i Östra Sveriges Luftvårdsförbund  UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 20132001:1lvf2016_022.pdf604 kB
LVF2016:17 Dubbdäcksandelar i kommunerna inom Östra Sveriges luftvårdsförbund  Parkerade personbilar januari-mars 20162001:1lvf2016_017.pdf644 kB
SLB11:2016 Inverkan av tyst asfalt på PM10 halter längs E4  Utvärdering av mätningar under 2015 och 2016slb2016_011.pdf1479 kB
SLB9:2016 Halter av partiklar (PM10) samt kvävedioxid vid E4/E20 vintern 2015-2016  Utvärdering av åtgärd i form av dammbindningslb2016_009.pdf1420 kB
SLB8:2016 Utvärdering av dubbdäcksförbud på Kungsgatan och Fleminggatan  Effekten på luftkvaliteten, emissionerna till luften samt trafiken och dubbdäcksanvändningenslb2016_008.pdf849 kB
LVF2016:7 MÄTRESULTAT OCH JÄMFÖRELSER MED NORMER OCH MÅL ÅR 2015  2001:1lvf2016_007.pdf3,4 MB
SLB7:2016 Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2015/2016  DUBBDÄCKSANDEL RÄKNAD PÅ RULLANDE TRAFIKslb2016_007.pdf872 kB
ovr7:2016 Cocaine and cannabinoids in the atmosphere of Northern Europe cities, comparison with Southern Europe and wastewater analysis  External link
ovr6:2016 SPACEBORNE OBSERVATIONS OF LOW SURFACE AEROSOL CONCENTRATIONS IN THE STOCKHOLM REGION  External link
ovr5:2016 Determination of semi-volatile and particle-associated polycyclic aromatic hydrocarbons in Stockholm air with emphasis on the highly carcinogenic dibenzopyrene isomers  External link
ovr4:2016 Can dispersion modeling of air pollution be improved by land-use regression? An example from Stockholm, Sweden  External link
ovr3:2016 Traffic pollution at the home address and pregnancy outcomes in Stockholm, Sweden  ovr2016_003.pdf950 kB
SLB2:2016 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2015slb2016_002.pdf6604 kB
ovr2:2016 Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm. Utvärdering av vintersäsongen 2014–2015  VTI rapport 897External link
ovr1:2016 The Use of Carbonaceous Particle Exposure Metrics in Health Impact Calculations  ovr2016_001.pdf1313 kB
LVF2015:13 Kartläggning av halter kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) i Södermanlands län år 2015  2001:1lvf2015_013.pdf810 MB
LVF2015:12 Luftföroreningar i Östra Sveriges Luftvårdsförbund  UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 20122001:1lvf2015_012.pdf604 MB
LVF2015:7 Kartläggning av sothalter i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs län  2001:1lvf2015_007.pdf1,3 MB
SLB6:2015 Mätningar av luftföroreningar invid skolor längs med Essingeleden och E18 i Danderyd  Genomfört på uppdrag av Trafikverketslb2015_006.pdf2225 kB
SLB5:2015 Andel personbilar med dubbade vinterdäck  DUBBDÄCKSANDELAR RÄKNADE PÅ RULLANDE TRAFIK UNDER VINTERSÄSONGEN 2014/2015 VID HORNSGATAN, SÖDERMÄLARSTRAND, RINGVÄGEN, FOLKUNGAGATAN, SVEAVÄGEN, FLEMINGGATAN OCH VALHALLAVÄGENslb2015_005.pdf942 kB
ovr4:2015 Traffic pollution at the home address and pregnancy outcomes in Stockholm, Sweden  ovr2015_004.pdf922 kB
SLB3:2015 Partiklar och kväveoxider i anslutning till Norra Länken vid Hjorthagen  UTSLÄPP FRÅN TORN OCH MYNNING SAMT PÅVERKAN PÅ HALTER INVID MYNNNING OCH NÄRALIGGANDE BOSTÄDERslb2015_003.pdf2519 kB
ovr3:2015 Potential health impacts of changes in air pollution exposure associated with moving traffic into a road tunnel  External link
SLB2:2015 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2014slb2015_002.pdf4924 kB
ovr2:2015 Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm. Utvärdering av vintersäsongen 2013–2014  VTI rapport 847External link
LVF2015:1 Luftkvalitet inom Östra Sveriges luftvårdsförbund  MÄTNINGAR ÅR 20142001:1lvf2015_001.pdf4 MB
ovr1:2015 Characterisation and Source Apportionment of Submicron Particle Number Size Distributions in a Busy Street Canyon  External link
UnivEx1:2015 A black carbon source apportionment study in central Stockholm with special attention to road traffic emissions  Master’s Degree Project in Environmental Science, 45 HTC2001:2uni2015_Ex1.pdf3881 kB
LVF2014:13 Upplands Väsby, kvarteret Fyrklövern  SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO2) FÖR 2013 SAMT ÅR 2030. VERSION 2.2001:1lvf2014_013.pdf954 kB
LVF2014:10 Program för samordnad kontroll inom Östra Sveri-ges luftvårdsförbunds sam-verkansområde år 2013-2015  2001:1lvf2014_010.pdf1,1 MB
LVF2014:9 Dubbdäcksandelar inom Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund samt 6 kommuner i Sörmlands län  Kartering av dubbdäcksandelar på parkerade personbilar under januari-mars 20142001:1lvf2014_009.pdf374 kB
SLB4:2014 Andel personbilar med dubbade vinterdäck  DUBBDÄCKSANDELAR PÅ RULLANDE TRAFIK UNDER VINTERSÄSONGEN 2013/2014 VID HORNSGATAN, SÖDERMÄLARSTRAND, RINGVÄGEN, FOLKUNGAGATAN, SVEAVÄGEN, FLEMINGGATAN, VALHALLAVÄGEN OCH NYNÄSVÄGENslb2014_004.pdf1000 kB
ovr4:2014 Comparing land use regression and dispersion modelling to assess residential exposure to ambient air pollution for epidemiological studies  External link
ovr3:2014 VTI - Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm – utvärdering av vintersäsongen 2012–2013  VTI rapport 802External link
LVF2014:2 Kartläggning av halter kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) i sex kommuner i Gävleborgs län år 2013  2001:1lvf2014_002.pdf434 kB
SLB2:2014 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2013slb2014_002.pdf4261 kB
ovr2:2014 Halter av partiklar (PM10) vid skolor och förskolor intill hårt trafikbelastade vägar i Stockholms län. Bedömningar och spridningsberäkningar  Trafikverket, Publikation: 2014:036 ISBN: 978-91-7467-558-0ovr2014_002.pdf2888 kB
LVF2014:1 Luftkvalitet i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs län  KONTROLL OCH JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER ÅR 20132001:1lvf2014_001.pdf5,2 MB
ovr1:2014 Åtgärder mot höga halter av partiklar (PM10) på platser där människor vistas intill hårt trafikbelastade vägar i Stockholms län  Trafikverket, Publikation: 2014:034 ISBN: 978-91-7467-557-3ovr2014_001.pdf2645 kB
UnivEx1:2014 Evaluating the infiltration of outdoor black carbon into residential indoor environments in Stockholm, Sweden  Project report in Environmental science, 30 credits Department of Applied Environmental Science, Sweden2001:2uni2014_Ex1.pdf1223 kB
LVF2013:31 Luftkvalitet i hamnområden – sjöfartens bidrag  2001:1lvf2013_031.pdf3,5 MB
LVF2013:13 Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner.  Räkning på parkerade personbilar januari-mars 2013 samt jämförelse med räkningar på rullande personbilar2001:1lvf2013_013.pdf1406 kB
SLB12:2013 Mynningsutsläppens inverkan på halterna inne i vägtunnlar.  slb2013_012.pdf446 kB
SLB11:2013 Vertikal variation av luftföroreningshalter i ett dubbelsidigt gaturum.  UPPMÄTTA HALTER AV KVÄVEOXIDER VID SVEAVÄGEN, STOCKHOLMslb2013_011.pdf1020 kB
LVF2013:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun.  UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 20112001:1lvf2013_010.pdf269 kB
SLB10:2013 Mätningar av luftföroreningar invid skolor längs med E4/E20 och E18 i Danderyd  Genomfört på uppdrag av Trafikverketslb2013_010.pdf1063 kB
ovr8:2013 Volcanic Ash and Daily Mortality in Sweden after the Icelandic Volcano Eruption of May 2011  External link
SLB7:2013 Koldioxidhalter relaterade till fordon.  Kvantifiering av koldioxidhalter i fordonskupéer vid olika ventilationsinställningarslb2013_007.pdf730 kB
ovr7:2013 Chronic burden of near-roadway traffic pollution in 10 European cities (APHEKOM network). Epidemiology, Occupational and Environmental Lung Disease, 42, 594-605, 2013  External link
LVF2013:6 Luftkvalitet i Stockholms och Uppsala län samt delar av Gävleborgs län  KONTROLL OCH JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER ÅR 20122001:1lvf2013_006.pdf4,9 MB
SLB6:2013 Andel personbilar med dubbade vinterdäck  RÄKNINGAR UNDER VINTERSÄSONGEN 2012/2013 VID HORNSGATAN, SÖDERMÄLARSTRAND, RINGVÄGEN, FOLKUNGAGATAN, SVEAVÄGEN, FLEMINGGATAN, VALHALLAVÄGEN OCH NYNÄSVÄGENslb2013_006.pdf989 kB
ovr6:2013 A coupled road dust and surface moisture model to predict non-exhaust road traffic induced particle emissions (NORTRIP). Part 1: Road dust loading and suspension modelling  External link
SLB5:2013 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2012slb2013_005.pdf4419 kB
ovr5:2013 VTI - Driftåtgärder mot PM10 på Hornsgatan och Sveavägen i Stockholm - utvärdering av vintersäsongen 2011–2012  External link
SLB4:2013 Kartbaserad prognosinformation till astmatiker och andra känsliga grupper om luftkvaliteten  slb2013_004.pdf1729 kB
ovr4:2013 The Policy Relevance of Wear Emissions from Road Transport, Now and in the Future - An International Workshop Report and Consensus Statement  External link
SLB3:2013 Lokala avgifter på dubbdäck i Norge  Utredning om ekonomiska styrmedel med lokala avgifter på dubbade vinterdäck i Norgeslb2013_003.pdf1627 kB
ovr3:2013 Temporal Variation in Air Pollution Concentrations and Preterm Birth—A Population Based Epidemiological Study  ISSN: 1680-8584 print / 2071-1409 online doi: 10.4209/aaqr.2010.04.0025External link
ovr2:2013 Size-Resolved Respiratory Tract Deposition of Sub-Micrometer Aerosol Particles in a Residential Area with Wintertime Wood Combustion  ISSN: 1680-8584 print / 2071-1409 online doi: 10.4209/aaqr.2010.04.0025External link
SLB1:2013 Halter av partiklar och NOx i fordon i relation till omgivningsluftens halter  Underlag för skattning av trafikantexponeringslb2013_001.pdf2235 kB
ovr1:2013 Air pollution episodes in Stockholm regional background air due to sources in Europe and their effects on human population  BOREAL ENVIRONMENT RESEARCHExternal link
ovr14:2012 Vägbeläggningar och PM10 - sammanställning av Trafikverksfinansierade forskningsresultat kring hur vägbeläggningars egenskaper påverkar emissioner och egenskaper hos slitagepartiklar  Trafikverket, ISBN:978-91-7467-431-6 | 2012:240External link
ovr13:2012 Road pavements and PM10 - summary of the results of research funded by the Swedish Transport Administration on how the properties of road pavements influence emissions and the properties of wear particles.  Trafikverket, ISBN: 978-91-7467-432-3 | 2012:241External link
ovr12:2012 Environmentally Adapted Speed on E18 – English Abridgement of Progress Report 2010.  Trafikverket, ISBN: 978-91-7467-359-3 | 2012:156External link
ovr11:2012 NORTRIP - NOn-exhaust Road TRaffic Induced Particle emissions - Development of a model for assessing the effect on air quality and exposure.  ITM Report 212, Stockholm universityExternal link
ovr10:2012 NORTRIP model development and documentation.  NILU reportExternal link
ovr9:2012 Deterioration of air quality across Sweden due to transboundary agricultural burning emissions.  Boreal Environment Research, in pressExternal link
LVF2012:8 Beräkningar av kvävedioxid i Stockholms- och Uppsala län inför ansökan om tidsfrist för att klara EU:s gränsvärde  2001:1lvf2012_008.pdf3,6 MB
ovr8:2012 Modelling effects of climate change on air quality and population exposure in urban planning scenarios  Advances in MeteorologyExternal link
ovr7:2012 ITM-report 212: NORTRIP  NOn-exhaust Road TRaffic Induced Particle emissionsExternal link
ovr6:2012 NORTRIP model development and documentation  Non-exhaust road traffic induced particle emission modellingExternal link
LVF2012:5 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun.  UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 20102001:1lvf2012_005.pdf235 kB
SLB5:2012 Andel fordon med dubbade vinterdäck  RÄKNINGAR UNDER VINTERSÄSONGEN 2011/2012 VID HORNSGATAN, SÖDERMÄLARSTRAND, RINGVÄGEN, FOLKUNGAGATAN, OCH SVEAVÄGENslb2012_005.pdf818 kB
ovr5:2012 The policy relevance of wear emissions from road transport, now and in the future  ovr2012_005.pdf3350 kB
ovr4:2012 Volcanic ash over Scandinavia originating from the Grímsvötn eruptions in May 2011  J. Geophys. Res. (Atmos.), in press.External link
ovr3:2012 Automobile tires - a potential source of highly carcinogenic dibenzopyrenes to the environment  Environ. Sci. Technol., in pressExternal link
LVF2012:2 Luftkvalitet i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommuner.  KONTROLL OCH JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER ÅR 20112001:1lvf2012_002.pdf4649 kB
SLB2:2012 Bullret i Stockholm.  RESULTAT AV UTOMHUSMÄTNINGAR PÅ SVEAVÄGEN OCH I OBSERVATORIELUNDEN ÅREN 2005-2011 SAMT TRENDER 1999-2011slb2012_002.pdf1696 kB
ovr2:2012 Traffic-related air pollution and development of allergic sensitization in children during the first 8 years of life.  The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 129, 240-246,External link
SLB1:2012 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2011slb2012_001.pdf4116 kB
ovr1:2012 Mätning av starkt carcinogena dibensopyrener i jämförelse med humancarcinogenen bens(a)pyren [B(a)P] i Stockholmsluft från vägtrafik  Dep of analytical chemistry, Reportovr2012_001.pdf922 kB
ITM202:2011 Black carbon – Possibilities to reduce emissions and potential effects  itm2011_202.pdf2065 kB
ITM198:2011 PM10 emission från tysta beläggningar i Stockholmsregionen  Ett projekt genomfört på uppdrag av Trafikverketitm2011_198.pdf664 kB
LVF2011:19 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun.  JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER2001:1lvf2011_019.pdf6,5 MB
LVF2011:11 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun.  UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 20092001:1lvf2011_011.pdf247 kB
ovr5:2011 14C-Based source assessment of soot aerosols in Stockholm and the Swedish EMEP-Aspvreten regional background site  Atmospheric Environment, 45, 215–222.External link
ovr4:2011 Spatiotemporal distribution of light-absorbing carbon and its relationship to other atmospheric pollutants in Stockholm  Atmos. Chem. Phys. Discuss., 11, 13279-13316External link
SLB3:2011 Sommar-temperaturen i Stockholm  slb2011_003.pdf515 kB
ovr3:2011 The Relationship Between 0.25-2.5 µm Aerosol and CO2 Emissions over a City.   Atmos. Chem. Phys. Discuss., 10, 21521-21545External link
LVF2011:2 Luftkvalitet i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommuner.  KONTROLL OCH JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER ÅR 20102001:1lvf2011_002.pdf2389 kB
SLB2:2011 Vad dubbdäcksförbudet på Horns-gatan har betytt för luftkvaliteten  slb2011_002.pdf1614 kB
ovr2:2011 Seasonal and diurnal cycles of 0.25-2.5 µm aerosol and CO2 fluxes over urban Stockholm, Sweden.  Tellus B, 63, 935-951External link
SLB1:2011 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2010slb2011_001.pdf4116 kB
ovr1:2011 Estimated Short-Term Effects of Coarse Particles on Daily Mortality in Stockholm, Sweden  Environmental Health PerspectivesExternal link
UnivEx6:2011 Kväveoxider och partiklar - en jämförelse mellan nio europeiska storstäder  Självständigt arbete i tillämpad miljövetenskap 30 hpuni2011_Ex6.pdf1454 kB
ITM188:2010 Mätningar och modellberäkningar av NOx-halternas tidsmässiga och rumsliga variationer i Umeå.  Ett projekt genomfört på uppdrag av NaturvårdsverketProjektitm2010_188.pdf4183 kB
LVF2010:23 Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort.  Jämförelser med miljökvalitetsnorm2001:1lvf2010_023.pdf773 kB
LVF2010:22 Avståndets betydelse för luftföroreningshalter vid vägar och tunnel-mynningar.  JÄMFÖRELSER MELLAN UPPMÄTTA OCH BERÄKNADE HALTER AV KVÄVEOXIDER (NOx)2001:1lvf2010_022.pdf1548 kB
LVF2010:12 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun.  UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 20082001:1lvf2010_012.pdf118 kB
SLB7:2010 Utsläpp och halter av kväveoxider och kvävedioxid på Hornsgatan.  ANALYS AV TRAFIKMÄTNINGAR UNDER HÖSTEN 2009slb2010_007.pdf1238 kB
LVF2010:6 Kartläggning av bens(a)pyrenhalter i Stockholms- och Uppsala län samt tätorterna Gävle och Sandviken.  JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORM2001:1lvf2010_006.pdf774 kB
SLB6:2010 The effects of the congestion tax on emissions and air quality.  EVALUATION UNTIL, AND INCLUDING, THE YEAR 2008slb2010_006.pdf774 kB
SLB5:2010 Miljöanpassad hastighet på E18 Norrtäljevägen.  Utvärdering av mätdata från E18 och Södra länkenslb2010_005.pdf1268 kB
SLB3:2010 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2009slb2010_003.pdf3876 kB
ovr3:2010 Road dust emissions from paved roads measured 1 using different mobile systems  J. Air & Waste Manage. Assoc. 60:1422-1433.External link
LVF2010:2 Luftkvalitet i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun.  KONTROLL OCH JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER ÅR 20092001:1lvf2010_002.pdf753 kB
ovr2:2010 Kartläggning av partiklar i Sverige - halter, källbidrag och kunskapsluckor  SMHI Report 144External link
SLB1:2010 Tunnelluftmätningar.  Underlag FUD-projekt, Vägverket Region Stockholmslb2010_001.pdf1014 kB
ovr1:2010 A review on the effectiveness of street sweeping, washing and dust suppressants as urban PM control methods  Science of the Total environment,408, 3070-3084.External link
UnivEx1:2010 Evaluation of calculated concentrations of air pollution in the Stockholm region { comparison with measurements  uni2010_Ex1.pdf4070 kB
UnivEx2:2010 Trafikrelaterade PM 10-halter i Stockholm i jämförelse med sex andra europeiska huvudstäder (2000-2005)  uni2010_Ex2.pdf898 kB
ITM192:2009 PM10 emission från betongbeläggning.  Ett projekt genomfört på uppdrag av Vägverketitm2009_192.pdf906 kB
ITM185:2009 Evaluation of air quality dispersion model calculations of concentrations due to emissions from wood burning in residential areas of Gävle, Sweden.  itm2009_185.pdf1205 kB
LVF2009:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun.  UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 20072001:1lvf2009_010.pdf132 kB
ovr9:2009 The mortality cost of particulate matter due to emissions in the Stockholm area – an investigation into harmfulness, sources and the geographical dimension of their impact  External link
SLB8:2009 Trängselskattens inverkan på utsläpp och luftkvalitet.  UTVÄRDERING TILL OCH MED ÅR 2008slb2009_008.pdf1012 kB
ovr8:2009 Road traffic emission factors for heavy metals.  Atmospheric Environment, 43, 4681-4688.External link
SLB7:2009 Miljöanpassad hastighet på E18 Norrtäljevägen.  Utvärderingsrapport 2009slb2009_007.pdf1421 kB
ovr7:2009 Population exposure and mortality due to regional background PM in Europe - Long-term simulations of source region and shipping contributions  Atmospheric environment, 43, 3614-3620External link
SLB6:2009 Miljöanpassad hastighet på E18 Norrtäljevägen.  Mätrapport 2009slb2009_006.pdf1305 kB
ovr6:2009 Levels of vehicle exhaust particles outside the home and the development of rhinitis and asthma among adults.  In PhD diss. Lars Modig, Umeå university, ISBN 978-91-7264-793-0External link
ovr5:2009 Source-Receptor and Inverse Modelling to quantify urban PARTiculate emissions (SRIMPART)  Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2009. ISBN 978-92-893-1906-5External link
ovr4:2009 The effects of congestions tax on air quality and health  Atmospheric Environment, 43, 4843-4854.External link
ovr3:2009 Estimating PM2.5 over Southern Sweden using spaceborne optical measurements  Atmospheric Environment, 43, 5838-5846.External link
SLB2:2009 Påverkan på partikelhalter av trädplantering längs gator i Stockholm.  slb2009_002.pdf2467 kB
ovr2:2009 WEAREM Wear particles from road traffic - a field, laboratory and modeling study  IVL Report B1830External link
LVF2009:1 Luftkvalitet i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun.  KONTROLL OCH JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER ÅR 20082001:1lvf2009_001.pdf753 kB
SLB1:2009 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2008slb2009_001.pdf1421 kB
ovr1:2009 Nanowear - nanopartiklar från slitage av däck- och vägbana  VTI Report, 660External link
UnivEx1:2009 Luftburna partiklar från E18 i Danderyd och dess påverkan på närliggande skolor.  uni2009_Ex1.pdf8115 kB
ITM176:2008 Review of particle number emission factors for residential biomass burning  External link
ITM175:2008 Exposure to particles due to local and non-local sources in Stockholm - Estimates based on modelling and measurements 1997 - 2006.  itm2008_175.pdf2126 kB
LVF2008:25 Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun.  JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER2001:1lvf2008_025.pdf180 kB
LVF2008:5 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun.  UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 20062001:1lvf2008_005.pdf327 kB
LVF2008:4 Luftkvalitet i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun.  KONTROLL OCH JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER ÅR 20072001:1lvf2008_004.pdf722 kB
SLB4:2008 Försök med dammbindning med CMA mot höga partikelhalter i Stockholms innerstad 2007 och 2008.  slb2008_004.pdf520 kB
SLB2:2008 Genomsnittliga emissionsfaktorer för PM10 i Stockholmsregionen som funktion av dubbdäcksandel och fordonshastighet.  slb2008_002.pdf528 kB
SLB1:2008 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2007slb2008_001.pdf1287 kB
ovr1:2008 Factors affecting non-tailpipe aerosol particle emissions from paved roads: on road measurements in Stockholm, Sweden  Atmos. Environ. 42 688-702External link
ITM172:2007 Kvantifiering av relativa betydelsen av dubbdäck, sandning/saltning och vägmaterial för PM10 halten längs vägarna.  itm2007_172.pdf929 kB
ITM169:2007 Characterisation and source apportionment of particulate matter in two urban areas of Chile.  itm2007_169.pdf1142 kB
ITM168:2007 Bestämning av PM10 – En jämförelse av de vanligaste mätmetoderna använda i Sverige och den europeiska referensmetoden.  itm2007_168.pdf1142 kB
ITM165:2007 PM10 och sot i Sverige.  itm2007_165.pdf2397 kB
ITM164:2007 Betydelsen av bullerreducerande beläggning för partikelemissionerna.  Delrapportitm2007_164.pdf646 kB
ITM153:2007 Relationerna mellan halterna av PM10, PM1 och sot i Sverige.  itm2007_153.pdf673 kB
LVF2007:36 Uppdatering av NO2-kartläggning i Stockholms och Uppsala län.  JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER2001:1lvf2007_036.pdf228 kB
LVF2007:25 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun.  JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER2001:1lvf2007_025.pdf19,9 MB
LVF2007:17 Exponering för partikelhalter (PM10) i Stockholms län.  BERÄKNING AV BEFOLKNINGENS EXPONERING, SKOLOR OCH FÖRSKOLORS LÄGE JÄMFÖRT MED PARTIKELHALTER SAMT HÄLSORISKUPPSKATTNING2001:1lvf2007_017.pdf202 kB
LVF2007:16 Luftkvalitet i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun.  KONTROLL OCH JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER ÅR 20062001:1lvf2007_016.pdf1893 kB
LVF2007:14 Hälsoeffekter av partiklar.  Tilläggsprogram 20062001:1lvf2007_014.pdf460 kB
LVF2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun.  UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 20052001:1lvf2007_009.pdf120 kB
ovr5:2007 Identification and determination of highly carcinogenic dibenzopyrene isomers in air particulate samples from a street canyon, a rooftop and a subway station in Stockholm  Environ. Sci. Technol., Vol. 41(3), pp 731-737External link
SLB4:2007 Utsläpp och halter av kväveoxider och partiklar på Hornsgatan.  slb2007_004.pdf119 kB
ovr4:2007 Studies of some measures to reduce road dust emissions from paved roads in Scandinavia.  Atmospheric Environment, 40, 6154-6164External link
SLB3:2007 Försök med dammbindning längs E4/E20 vid L:a Essingen 2007.  slb2007_003.pdf739 kB
ovr3:2007 Spatial & temporal variations of PM10 and particle number concentrations in urban air  Environmental Monitoring and Assessment, 127:477-487.External link
LVF2007:2 Forskningsrapport.  Projektet TESS finansierat av EMFO2001:1lvf2007_002.pdf1874 kB
SLB2:2007 Tunga fordon i Stockholms miljözon.  RESULTAT AV KONTROLLER ÅR 2007slb2007_002.pdf319 kB
ovr2:2007 The role of ambient temperature for particle number concentrations in a street canyon  Atmospheric Environment, 2007, 41, 2145-2155External link
SLB1:2007 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2006slb2007_001.pdf1098 kB
ovr1:2007 Estimation and validation of PM2.5/PM10 exhaust and non-exhaust emissionfactors for practical street pollution modelling.  Atmos. Environ. 41 9370-9385External link
ITM158:2006 Betydelse av dubbdäck mm för PM10 halterna längs vägarna.  itm2006_158.pdf486 kB
ITM147:2006 Halter och deposition av tungmetaller i Stockholm 2003/2004.  itm2006_147.pdf1104 kB
LVF2006:39 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun.  JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER2001:1lvf2006_039.pdf5,6 MB
LVF2006:16 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - mätdata 20052001:1lvf2006_016.pdf543 kB
LVF2006:12 Forskningsrapport.  Exposure - Comparison between measurements and calculations based on dispersion modelling (EXPOSE)2001:1lvf2006_012.pdf540 kB
LVF2006:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - utsläppsdata 20042001:1lvf2006_009.pdf140 kB
LVF2006:6 Ozon – ny miljökvalitetsnorm.  - Hur påverkas luftkontrollen i länen av den nya miljökvalitetsnormen?2001:1lvf2006_006.pdf273 kB
SLB5:2006 Södra Länken.  EFFEKTER PÅ UTSLÄPP, LUFT-KVALITET OCH EXPONERINGslb2006_005.pdf4479 kB
SLB4:2006 The Stockholm Trial.  EFFECTS ON AIR QUALITY AND HEALTHslb2006_004.pdf1085 kB
ovr4:2006 Effekter av vinterdäck - En kunskapöversikt  VTI Report 543External link
SLB3:2006 Betydelsen av bullerreducerande beläggning för partikelhalterna.  slb2006_003.pdf663 kB
ovr3:2006 Short-term effects of particle number concentration on daily hospital - admissions and daily mortality.  Epidemiology, 17, Suppl., S202.External link
SLB2:2006 Stockholmsförsöket.  EFFEKTER PÅ LUFTKVALITET OCH HÄLSAslb2006_002.pdf1382 kB
ovr2:2006 Long-term Exposure to Urban Air Pollution and Myocardial Infarction.  Epidemiology, 17, 383-390.External link
SLB1:2006 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2005slb2006_001.pdf1017 kB
ovr1:2006 Eddy covariance measurements and parameterisation of traffic related particle emissions in an urban environment  Atmos. Chem. Phys., 6, 769-785External link
SLBL06:2006 Försök med dammbindning längs E4 och i Stockholms innerstad 2006.  (lågupplöst=mindre filstorlek)slb2006_L06.pdf1538 kB
SLBH06:2006 Försök med dammbindning längs E4 och i Stockholms innerstad 2006.  (högupplöst=stor filstorlek)slb2006_H06.pdf8616 kB
SLB10:2005 Försök med dammbindning längs E4-Vallstanäs och i Norrmalm i Stockholms innerstad.  slb2005_010.pdf16230 kB
LVF2005:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - mätdata 20042001:2lvf2005_009.pdf783 kB
SLB9:2005 Mätningar och beräkningar av luftföroreningar före försöket med miljöavgifter.  slb2005_009.pdf308 kB
ovr9:2005 Luftföroreningarnas externa kostnader. Förslag på beräkningsmetod för trafiken utifrån granskning av ExternE-beräkningar för Stockholm och Sverige.  VTI Report 517External link
ovr8:2005 Kvävedioxid och ozon i tätortsluften - Halternas samspel och konsekvenser för hälsan.  SEPA (NV), ISBN:91-620-5519-4, report No:5519.External link
ovr7:2005 Urban scale modeling of particle number concentration in Stockholm.  Atmospheric Environment, 39, 1711-1725.External link
SLB6:2005 Källor till partiklar i Stockholms tunnelbana.  slb2005_006.pdf130 kB
ovr6:2005 Comparative health impact assessment of local and regional particulate air pollutants in Scandinavia  Ambio, 34, 11-19.External link
LVF2005:5 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - utsläppsdata 20032001:1lvf2005_005.pdf345 kB
ovr5:2005 A Model for vehicle Induced Non-tailpipe Emissions of Particles Along Swedish Roads.  Atmospheric Environment, 39, 6088-6097External link
SLB4:2005 Luftföroreningar inför försöket med miljöavgifter.  slb2005_004.pdf686 kB
SLB3:2005 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2004slb2005_003.pdf764 kB
SLB2:2005 BULLERMÄTNINGAR PÅ SVEAVÄGEN OCH I OBSERVATORIELUNDEN ÅR 2003-2004  PM februari 2005slb2005_002.pdf464 kB
SLB1:2005 Karakterisering av partikelförekomsten vid Mariatorgets tunnelbanestation.  Mätningarnas syfte var att karakterisera storleksfördelningen av partikelförekomsten i Stockholms tunnelbana.slb2005_001.pdf181 kB
ITM133:2004 Den småskaliga vedeldningens betydelse för luftkvaliteten i Lycksele och Växjö.  Redovisning av resultat från programmet Utsläpp och luftkvalitet finansierat av Energimyndigheten, 2004itm2004_133.pdf1588 kB
ITM125:2004 Mätningar och beräkningar av vedeldningens påverkan på luftföroreningshalter Del II. Växjö.  Delredovisning av resultat från programmet Biobränsle hälsa och miljöitm2004_125.pdf1868 kB
ITM124:2004 Mätningar och beräkningar av vedeldningens påverkan på luftföroreningshalter Del I. Lycksele.  Delredovisning av resultat från programmet Biobränsle hälsa och miljöitm2004_124.pdf8325 kB
ITM110:2004 Concentrations and sources of PM10 and PM2.5 in Sweden.  itm2004_110.pdf860 kB
LVF2004:16 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - mätdata 20032001:2lvf2004_016.pdf658 kB
LVF2004:14 Kartläggning av bensenhalter i Stockholms- och Uppsala län.  Jämförelser med miljökvalitetsnormer2001:1lvf2004_014.pdf428 kB
LVF2004:13 Miljöavgifternas effekt på utsläpp, halter och hälsa i Storstockholmsområdet.  2001:1lvf2004_013.pdf2235 kB
SLB4:2004 Partiklar i stadsmiljö – källor, halter och olika åtgärders effekt på halterna mätt som PM10.  Slutrapportering av FoU projektslb2004_004.pdf2650 kB
LVF2004:3 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - utsläppsdata 20022001:1lvf2004_003.pdf435 kB
ovr3:2004 Simulation of NOx and Ultrafine Particles in a Street Canyon in Stockholm, Sweden.  Atmospheric Environment, 38, 6730-6740External link
SLB2:2004 Uppskattning av emissionsfaktor för bensen.  slb2004_002.pdf1062 kB
ovr2:2004 Real-World Traffic Emission Factors of Gases and Particles Measured in a Road Tunnel in Stockholm, Sweden  Atmospheric Environment, 38, 657-673External link
SLB1:2004 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2003slb2004_001.pdf717 kB
ovr1:2004 Model simulations of NOx and ultrafine particles close to a Swedish highway.  Environmental Science & Technology, 38, 6730-6740External link
UnivEx1:2004 Examensrapport.  Polycykliska aromatiska kolväten i stadsluftkällor spridning och betydelse för folkhälsan2001:2uni2004_Ex1.pdf2713 kB
ITM118:2003 Metodik för utvärdering av den lokala vedeldningens påverkan på luftkvalitet.  Erfarenheter från BHMitm2003_118.pdf1396 kB
ITM114:2003 Emissioner av partiklar till luften i Stockholm.  itm2003_114.pdf838 kB
LVF2003:8 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - mätdata 20022003:8lvf2003_008.pdf842 kB
LVF2003:6 Trängselavgifter i Stockholm.  Effekter på luftkvalitet år 20152003:8lvf2003_006.pdf6058 kB
SLB6:2003 Nedfall av kväve och svavel år 2001.  BERÄKNINGAR FÖR STOCKHOLMS STADslb2003_006.pdf3067 kB
LVF2003:4 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - utsläppsdata 20012003:4lvf2003_004.pdf406 kB
SLB3:2003 Buller i Stockholm.  Mätningar på Sveavägen och i Observatorielunden år 2002slb2003_003.pdf353 kB
SLB2:2003 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2002slb2003_002.pdf1270 kB
ovr2:2003 Model simulation of ultrafine particles inside a road tunnel  Atmospheric Environment, 37, 2023-2036.External link
LVF2003:1 Kartläggning av partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län.  2003:1lvf2003_001.pdf545 kB
SLB1:2003 TEOM – IVL´s filtermetod EN METODJÄMFÖRELSE.  slb2003_001.pdf254 kB
ovr1:2003 Particulate matter in the underground of Stockholm.  Atmospheric Environment, 37, 3-9.External link
ITM100:2002 Comparison of measurement methods for benzene in ambient air.  Field campaigns have been carried out to examine the uncertainty in the measurements of benzene and other VOC's in ambient air. Diffusive sampling and active sampling were compared with an automatic BTX instrument.itm2002_100.pdf840 kB
SLB5:2002 Beskrivning av problembilden för halterna av kvävedioxid (NO2) och inandningsbara partiklar (PM10) i Stockholms län i förhållande till miljökvalitetsnormerna.  slb2002_005.pdf3796 kB
LVF2002:3 Utsläpp till luft mellan 1990-2010 i Stockholms och Uppsala län.  2001:1lvf2002_003.pdf217 kB
SLB3:2002 Avgasemissioner från dieseldrivna arbetsmaskiner i Stockholms län.  slb2002_003.pdf99 kB
LVF2002:2 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - mätdata 20012002:2lvf2002_002.pdf954 kB
SLB2:2002 Trafikbuller i Stockholm.  Långtidsmätningar av på Sveavägen och i Observatorielunden.slb2002_002.pdf378 kB
ovr2:2002 Emissions of metals and particulate matter due to wear of brake linings in Stockholm.  In Air Pollution X (Brebbia, C.A., and Martin-Duque, J.F., eds.). WIT Press, Southampton, UK, ISBN 1-85312-916-X.External link
LVF2002:1 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - utsläppsdata 20002002:1lvf2002_001.pdf141 kB
SLB1:2002 PAH i sediment i Stockholmsområdet - Halter och källor.  Syftet med projektet är att identifiera de huvudsakliga källorna till PAH (polycykliska aromatiska kolväten) i vatten och sediment i Stockholmsområdet samt att kvantifiera källbidragen.slb2002_001.pdf576 kB
ovr1:2002 Cancer risk assessment, indicators, and guidelines for polycyclic aromatic hydrocarbons in the ambient air  Environmental Health Perspectives, 110, suppl 31, 451-488.External link
SLBa:2002 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2001slb2002_00a.pdf956 kB
ITM92:2001 Characterization of particles in Lycksele and Gothenburg.  itm2001_092.pdf445 kB
ITM91:2001 Kartläggning av inandningsbara partiklar i svenska tätorter och identifikation av de viktigaste källorna.  Resultat 1 september 1999 – 31 augusti 2000itm2001_091.pdf1197 kB
ITM90:2001 Cancerframkallande ämnen - Olika källors betydelse för spridningen och förekomsten i Stockholm.  I denna rapport redovisas resultat från forskningsprojektet ''Cancerframkallande ämnen - Olika källors betydelse för spridningen och förekomsten i Stockholm''. Huvudsyftet har varit att öka kunskapen om källorna och förekomsten av cancerframkallande luftföroreningar.itm2001_090.pdf755 kB
SLB6:2001 Partikelhalter i Stockholms tunnelbana.  Effekterna av spolning.slb2001_006.pdf97 kB
SLB5:2001 Bullret i Stockholm.  Mätningar av trafikbuller vid Sveavägen och i Observatorielunden 2000.slb2001_005.pdf330 kB
SLB4:2001 Stockholms miljözon.  Effekter på luftkvalitet 2000.slb2001_004.pdf1115 kB
SLB3:2001 Metal emissions from Stockholm traffic - WEAR OF BRAKE LININGS.  The objective of the study is to provide the necessary background for calculating metal emissions in Stockholm that are caused by wear of brake linings.slb2001_003.pdf127 kB
LVF2001:2 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - mätdata 20002001:2lvf2001_002.pdf1051 kB
SLB2:2001 Partikelhalter i Stockholms tunnelbana.  Mätningar och tidigare studier.slb2001_002.pdf211 kB
LVF2001:1 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - utsläppsdata 19992001:1lvf2001_001.pdf140 kB
SLB1:2001 Mätning av partiklar och kolväten.  I rapporten redovisas mätresultat för PM10, PM2.5, VOC och på Hornsgatan PAH under april-juni 2000 samt under motsvarande period 1994-1999.slb2001_001.pdf267 kB
ovr1:2001 Using geographic information systems to assess individual historical exposure to air pollution in Stockholm County  Environmental Health Perspectives, 109, 633-639.External link
UnivEx1:2001 Mobila mätningar av aerosolegenskaper i Stockholm.  uni2001_Ex1.pdf702 kB
UnivEx2:2001 Real World Emission Factors estimated from Street Canyons and Road Tunnel in Stockholm.  uni2001_Ex2.pdf958 kB
SLBa:2001 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2000slb2001_00a.pdf996 kB
SLB7:2000 Kväveoxider och kolmonoxid i lägenheter med gasspis - en pilotstudie.  I rapporten redovisas resultatet av mätningar av luftföroreningssiturationen i tre lägenheter med gasspis.slb2000_007.pdf280 kB
SLB6:2000 Jämförande mätningar av bensen och toluen på Södermalm.  I Sverige och EU diskuteras införande av gränsvärden (miljökvalitetsnormer resp. direktiv) för bensen i omgivningsluften och det är därför angeläget att klargöra noggrannhet och överensstämmelse mellan olika mätmetoder. I denna rapport redovisas jämförelser mellan fyra olika mätmetoder för bensen och toluen.slb2000_006.pdf1031 kB
LVF2000:5 Känslighetsanalys avseende prognos av kvävedioxidhalter 2006.  2000:5lvf2000_005.pdf1943 kB
SLB5:2000 Mätning av partiklar och kolväten.  I rapporten redovisas mätresultat för PM10, PM2.5, VOC och på Hornsgatan PAH under perioden april-juni 1999 samt under motsvarande period 1994-1998.slb2000_005.pdf330 kB
SLB4:2000 Tungmetaller i nederbörd på Södermalm.  I rapporten redovisas mätresultat för koncentrationer av tungmetaller i nederbörden samt deposition på Södermalm under perioden december 1998 t o m maj 1999.slb2000_004.pdf265 kB
SLB3:2000 Förhöjda halter av metaller i luften under millennieskiftet.  Under millennieskiftet registrerades kraftigt förhöjda halter av inandningsbara partiklar vid Miljöförvaltningens fasta mätstationer på Södermalm. Partiklarna innehöll bl a tungmetallerna bly och koppar.slb2000_003.pdf145 kB
SLB2:2000 Trafikbullrets årsvariation.  Mätningar av trafikbuller vid Sveavägen och i Observatorielunden 1998-99. slb2000_002.pdf402 kB
LVF2000:1 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - mätdata 19992000:1lvf2000_001.pdf824 kB
SLB1:2000 Kartläggning av vägtrafikbuller i Stockholms stad 1999.  Kartläggningen innefattar beräkningar av dygnsekvivalenta ljudnivåer från vägtrafik, vid vägkant, för vägar med mer än ca 1000 fordon/dygn i Stockholms stad.slb2000_001.pdf261 kB
ovr1:2000 Urban Air Pollution and Lung Cancer in Stockholm.  Epidemiology, 11(5):487-495.External link
SLBa:2000 Luften i Stockholm.  Årsrapport 1999slb2000_00a.pdf970 kB
LVF1999:4 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - utsläppsdata 19981999:4lvf1999_004.pdf111 kB
LVF1999:3 Kartläggning av kvävedioxidhalter i Stockholms och Uppsala län.  - jämförelser med miljökvalitetsnormer1999:3lvf1999_003.pdf228 kB
SLB3:1999 Luftföroreningsmätningar i Enskede och Kista.  - två småhusområden med olika uppvärmningssättslb1999_003.pdf181 kB
LVF1999:2 Emissionsdatabas 1997 för Stockholms och Uppsala län.  - struktur, innehåll, kvalitet1999:2lvf1999_002.pdf228 kB
SLB2:1999 Tung trafik på kvällar och nätter.  Tung trafik nattetid medför momentant höga ljudnivåer för de närboende. I rapporten redovisas tung trafik på Svevägen och Hornsgatan. Kartläggningen har gjorts m h a automatiska trafik- och bullerregistreringar samt genom manuella kontroller.slb1999_002.pdf343 kB
LVF1999:1 Luftföroreningar i Stockholms län.  - mätdata vinterhalvåret 1998/991999:1lvf1999_001.pdf663 kB
SLB1:1999 Miljöpåverkan från dieselpersonbilar.  Antalet dieselpersonbilar i staden och länet har ökat kraftigt under senare år. Rapporten kartlägger deras miljöpåverkan dels i nuläget och dels för två olika scenarier 2005.slb1999_001.pdf204 kB
UnivEx2:1999 Examensrapport.  Aldehyder - Emissioner, Förekomst samt spridning och fotokemisk omvandling Examensrapport 1998-01-21uni1999_Ex2.pdf965 kB
UnivEx3:1999 Examensrapport.  Spridning och förekomst av bensen i Stockholmsregionen Examensrapport 1997-09-24uni1999_Ex3.pdf422 kB
UnivEx0:1999 Examensrapport.  Partiklar - Källor och spridning i Stockholm Examensrapport 1998-05-20uni1999_Ex0.pdf1377 kB
UnivEx4:1999 Examensrapport.  Applications of Source Receptor Models Using Air Pollution Data in StockholmExamensrapport 1997-09-24uni1999_Ex4.pdf639 kB
SLBa:1999 Luften i Stockholm.  Vinterhalvåret 1998/1999slb1999_00a.pdf710 kB
LVF1998:6 Forsknings-rapport.  Kvävedioxid och partiklar i Stockholms län Halter och befolkningsexponering. Delrapport för SHAPE-projektet (på engelska) SHAPE The Stockholm Study on Health Effects of Air Pollution and their Economic Consequences Part I: NO2 and Particulate Matter in Stockholm Concentrations and Population Exposure Forskningsrapport Mars 1999lvf1998_006.pdf1943 kB
SLB3:1998 Buller från tunga fordon.  Mätning på Hornsgatan före och efter miljözoninförandetslb1998_003.pdf99 kB
LVF1998:2 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - utsläppsdata 1997, mätdata sommarhalvåret 19981998:2lvf1998_002.pdf692 kB
SLB2:1998 Metallemission från trafiken i Stockholm - slitage av bromsbelägg.  I flera av Stockholms recipienter, mark, insjöar, Saltsjön och grundvatten samt i slam från avloppsreningsverk är metallhalterna förhöjda, ibland kraftigt förhöjda. I recipienterna kan de förhöjda halterna påverka det biologiska livet.slb1998_002.pdf128 kB
LVF1998:1 Luftföroreningar i Stockholms län.  - svavel- och kvävenedfallet okt.1994 -sept.1997, mätdata vinterhalvåret 1997/981998:1lvf1998_001.pdf466 kB
SLB1:1998 Metaller i luft och nederbörd i Stockholms stad.  I rapporten redovisas resultaten från mätningar av metaller i luft och nederbörd i Stockholms stad. De ämnen som analyserats är tungmetallerna bly, koppar, järn, mangan, zink, nickel, krom, vanadin, kobolt, arsenik, kadmium och kvicksilver.slb1998_001.pdf376 kB
SLBa:1998 Luften i Stockholm.  Vinterhalvåret 1997/1998slb1998_00a.pdf663 kB
SLBb:1998 Luften i Stockholm.  Sommarhalvåret 1998slb1998_00b.pdf962 kB
ITM61:1997 Emissioner av kolväten från vägtrafik - Analys av mätningar i Söderledstunneln i Stockholm.  I rapporten presenteras resultat från mätningar av flyktiga kolväten och trafikparametrar i Söderledstunneln under december 1995 t o m februari 1996.itm1997_061.pdf229 kB
ITM58:1997 Utvärdering av sotmätningar utförda enligt OECD-metoden.  Resultat från mätningar i Stockholm mars - maj 1996itm1997_058.pdf367 kB
SLB5:1997 Fritidsbåtarnas utsläpp av luftföroreningar i Stockholms stad och län.  Utredningens syfte är att förbättra kunskapen om fritidsbåtarnas påverkan på luften och vattnet i Stockholms stad och län.slb1997_005.pdf238 kB
SLB4:1997 Luftföroreningsmätningar utom- och inomhus i Stockholms innerstad.  I syfte att få underlag för att kunna belysa frågan om hälsoeffekter från trafikavgaser i inomhus-luften har Miljöförvaltningen en studie rörande förekomsten av trafikavgaser i bostäder i olika stadsmiljöer. Resultaten från de inledande undersökningarna redovisas i denna rapport.slb1997_004.pdf273 kB
SLB3:1997 Mätningar av luftföroreningar och trafik i Klaratunneln 1991-1996.  Sedan 1991 har miljöförvaltningen årligen under i huvudsak april-juni gjort mätningar av summa kväveoxider (NOX), kvävedioxid (NO2), kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO2) i Klaratunneln. Luftföroreningsmätningarna har kompletterats med trafikräkningar vilka gjorts av Gatu- och fastighetskontoret.slb1997_003.pdf167 kB
LVF1997:2 Luftföroreningar i Stockholms län.  - utsläppsdata 1996, mätdata sommarhalvåret 19971997:2lvf1997_002.pdf835 kB
SLB2:1997 Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier.  Fyrverkerierna under Vattenfestivalen ger upphov till kortvarigt förhöjda halter av stoft i luften. Stoftpartiklarna innehåller bl a tungmetaller.slb1997_002.pdf293 kB
LVF1997:1 Luftföroreningar i Stockholms län.  - beräkning av savel- och kvävenedfall, mätdata vinterhalvåret 1996/971997:1lvf1997_001.pdf1343 kB
SLB1:1997 Trafikregistreringar på Hornsgatan, Sveavägen och S:t Eriksgatan 1990-96.  Den totala trafiken har under perioden minskat på Hornsgatan och Sveavägen. Trafiken har minskat mest på veckosluten. S:t Eriksgatans trafik ökade något 1991-93, mest på veckosluten.slb1997_001.pdf236 kB
SLBa:1997 Luften i Stockholm.  Sommarhalvåret 1997slb1997_00a.pdf489 kB
SLBb:1997 Luften i Stockholm.  Vinterhalvåret 1996/1997slb1997_00b.pdf498 kB
ITM49:1996 Emissioner av kväveoxider och kolmonoxid från trafik - Analys av mätningar från Söderledstunneln.  I rapporten presenteras resultat från mätningar av NOx, CO och trafikparametrar i Söderledstunneln under december 1995 t o m februari 1996.itm1996_049.pdf139 kB
LVF1996:2 Luftföroreningar i Stockholms län.  - mätdata sommarhalvåret 1996.1996:2lvf1996_002.pdf1090 kB
SLB2:1996 En kartläggning av vägtrafikbuller i Stockholms stad.  År 1973 utgav Miljöförvaltningens dåvarande tekniska avdelning en första samlad kartläggning av vägtrafikbuller i Stockholm. Kartläggningen kompletterades och utökades under de följande uppdateringarna som utkom 1978, 1984 respektive 1990. Denna rapport innehåller en trafikbullerkartläggning för Stockholms stad 1995.slb1996_002.pdf620 kB
LVF1996:1 Luftföroreningar i Stockholms län 1995-1996.  - svavel- och kvävenedfallet okt.1994 -sept.1995, mätdata vinterhalvåret 1995/961996:1lvf1996_001.pdf1096 kB
SLB1:1996 Effekter av miljözon i Stockholm - miljövinster - företagsekonomiska konsekvenser.  Rapporten redovisar beräkningar av effekter på miljö och ekonomi då miljözonen för tung trafik införs 1996. De ekonomiska kalkylerna är gjorda av VBB VIAK.slb1996_001.pdf163 kB
SLBa:1996 Luften i Stockholm.  Årsrapport 1995slb1996_00a.pdf554 kB
SLBb:1996 Luften i Stockholm.  Sommarhalvåret 1996slb1996_00b.pdf612 kB
LVF1995:3 Luftföroreningar i Stockholms län 1993-1994.  - utsläppsdata 1994, mätdata vinterhalvåret 1994/95 och sommarhalvåret 19951995:3lvf1995_003.pdf1444 kB
SLB3:1995 En kartläggning av kvävedioxidhalterna i Stockholms innerstad.  Syftet med kartläggningen var dels att kartlägga innerstadens belastning och dels att i framtiden kunna använda kartan för trendanalyser.slb1995_003.pdf863 kB
LVF1995:2 Emissionsdatabas 1993.  - en dokumentation1995:2lvf1995_002.pdf1393 kB
SLB2:1995 Mätningar av luftföroreningar, luftflöden och trafik i Söderledstunneln.  Augusti - September 1994. I Söderledstunneln, röret för norrgående trafik, har under tiden 22 augusti- 29 september 1994 mätts kväveoxider, NOX/NO2, kolmonoxid, CO, ozon, O3, och inandningsbara partiklar, PM10. Dessutom har mätts trafik- och luftflöden i tunneln.slb1995_002.pdf220 kB
SLB1:1995 Deposition av svavel och kväve till marken i Stockholms län.  En utvärdering av luft- och nederbördsmätningar på fem platser i Stockholms län visar att nedfallet av svavel och kväve till marken har minskat under de senaste 7 åren (1988 till och med 1994).slb1995_001.pdf286 kB
SLB4:1994 Mätningar av luftföroreningar, luftflöden och trafik i Söderledstunneln.  November - December 1993. I Söderledstunneln, röret för norrgående trafik, har under tiden 11 november- 28 december 1993 mätts kväveoxider (NOX/NO2), kolmonoxid (CO), bensen, toluen, etylbensen, xylener, totalhalten flyktiga kolväten och inandningsbara partiklar (PM10).slb1994_004.pdf165 kB
SLB3:1994 Ljudnivåmätningar i Stockholms parker och grönområden.  För att få en bild av bullersituationen i Stockholms park- och grönområden har Slb-analys på uppdrag av avdelningen för plan och trafik på Miljöförvaltningen i Stockholm utfört ett stort antal mätningar och beräkningar i Stockholms park- och grönområden.slb1994_003.pdf1368 kB
SLB2d:1994 Magnetfält från luftburna trefaskraftledningar. 
Bilaga D
slb1994_02d.pdf564 kB
SLB2c:1994 Magnetfält från luftburna trefaskraftledningar. 
Bilaga C
slb1994_02c.pdf7935 kB
SLB2:1994 Magnetfält från luftburna trefaskraftledningar. 
EN KARTLÄGGNING I STOCKHOLMS STAD
slb1994_002.pdf829 kB
SLB2b:1994 Magnetfält från luftburna trefaskraftledningar. 
Bilaga A och B
slb1994_02b.pdf829 kB
SLB2a:1994 Magnetfält från luftburna trefaskraftledningar. 
EN KARTLÄGGNING I STOCKHOLMS STAD. Uppdaterad 1999
slb1994_02a.pdf318 kB
SLB1:1994 Radioaktivitet i luft och mark i Stockholm.  slb1994_001.pdf338 kB
SLBb:1994 Luften i Stockholm.  Årsrapport 1994slb1994_00b.pdf1082 kB
SLB3a:1993 Luften i Stockholm.  Årsrapport 1993slb1993_03a.pdf694 kB
SLB3:1993 Katalytisk avgasrening - inverkan på utsläpp av N.  I syfte att kartlägga trafikens inflytande på luftföroreningshalterna i Stockholm genomförs sedan 1991 årligen återkommande mätningar av luftföroreningar i klaratunneln i centrala Stockholm.slb1993_003.pdf792 kB
SLB2:1993 Partikelbundna luftföroreningar i sydöstra Svarige.  Stockholmsregionens påverkan på omgivningenslb1993_002.pdf1466 kB
SLB1:1993 Luftföroreningar på Svenska Högarna och Landsort.  I denna rapport presenteras luftföroreningshalterna i Stockholms omgivningar.slb1993_001.pdf1335 kB
SLBa:1993 Luften i Stockholm.  Årsrapport 1992slb1993_00a.pdf152 kB