SLB·analys


Miljökvalitetsnorm
Partikeldata från Stationsgatan 16 i Borlänge
Antal dygnsvärden över 50 µg/m3 hittills under år 2019 har varit
0 st vid Stationsgatan 16, Borlänge,
Dygnsnorm: Max 35 överskridanden / år.

Data interaktivt